Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Program

Cultural | Public

Location

Warsaw

Status

Concept | 2020

Client

SARP | Competition

Project team

Klaudia Gołaszewska

Marek Grodzicki

Kinga Grzybowska

Michał Hondo

Filip Zieliński

Kuba Wójtowicz

ENG

Idea
Project „Center of Cultural Initiatives” in Komorów. The main goal of the concept was to preserve the existing trees intact. The projection of the building was created by finding a central place in the park that allows you to locate the largest possible building area without cutting trees. Then the body was expanded with additional wings, the arrangement of which allowed at the same time to meet the functional requirements. The resulting layout, combined with the large glazing on the ground floor, allowed for the introduction of greenery inside the building.

Concept
While preparing the architectural concept of the „community center”, special attention was paid to the words: home and community. The shape of the building and the scale of internal spaces are to give users a sense of comfort and security. This is to make the inhabitants of Komorów identify more with the new place, and in the future create a strong community in it, treating it as a common home.

Functional program
The central space was designed as an entrance hall rich in green, serving all users regardless of their preferred activity. The 3 wings departing from it were created as a result of grouping functions according to their purpose and spatial requirements such as room height. The resulting functional blocks can be listed as follows:
Block 1 – Performance hall with auxiliary rooms
Block 2 – Workshop room and exercise room, warehouses and a cloakroom complex
Block 3 – Multimedia room, projection room, cafe
The functional layout of the building is complemented by a mezzanine located in the eastern wing. The facility’s service offices were located there. This enables comfortable work during workshops and concerts held in other parts of the building. Stairs in the form of a tribune, located centrally in the hall, are meeting places between events.

PL

Idea
Projekt Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Nadrzędnym celem koncepcji stało się zachowanie w nienaruszonej formie istniejącego drzewostanu. Rzut budynku wykreowany został poprzez znalezienie optymalnego środka – centralnego miejsca w parku pozwalającego na umiejscowienie możliwie największej powierzchni zabudowy bez konieczności ścinania drzew. Następnie bryła rozbudowana została o dodatkowe skrzydła, których ułożenie pozwoliło jednocześnie spełnić wymogi stawiane umieszczonym w nich funkcjom, jak i zachować każde ze znajdujących się w bliskiej odległości drzew. Powstały w ten sposób układ, w połączeniu z zastosowanymi dużymi przeszkleniami, pozwolił na wprowadzenie zieleni wewnątrz budynku podobnie jak w przykładach miast ogrodów

Koncepcja
Przygotowując koncepcję architektoniczną “domu kultury” szczególną uwagę poświęcono słowu DOM. Bryła budynku oraz skala, zarówno całego obiektu jak i każdego pojedynczego pomieszczenia, wykreowane zostały w sposób mający na celu dawać użytkownikom poczucie komfortu i bezpieczeństwa analogiczne do tego jakie towarzyszy im w ich własnych domach. Takie założenie ma również sprawić, by okoliczni mieszkańcy bardziej utożsamiali się z nowym miejscem, a w przyszłości stworzyli w nim silną wspólnotę traktując je jako wspólny DOM.

Program Funkcjonalny
Tworząc schemat powiązań funkcjonalnych pomieszczeń wewnętrznych kierowano się zasadami podobnymi jak twórcy założeń MIAST OGRODÓW. Środkowa przestrzeń – odpowiednik Miasta Centralnego – zaprojektowana została jako bogaty w zieleń hall wejściowy, służący wszystkim użytkownikom niezależnie od preferowanej aktywności. Odchodzące od niego 3 skrzydła powstały na skutek grupowania funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymaganiami przestrzennymi takimi jak np. wysokość pomieszczeń. Powstałe w ten sposób bloki funkcjonalne można wyszczególnić w następujący sposób:
BLOK 1 – SALA WIDOWISKOWA z pomieszczeniami pomocniczymi
BLOK 2 – SALA WARSZTATOWA I SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH z magazynami i zespołem szatni
BLOK 3 – SALA MULTIMEDIALNA I SALA PROJEKCYJNA z magazynami i kawiarnią
Dopełnieniem układu funkcjonalnego budynku jest antresola znajdująca się we wschodnim skrzydle. Umiejscowione tam biura pozwalają na komfortową pracę również podczas warsztatów i koncertów odbywających się w pozostałych częściach budynku. Prowadzące na nią schody zaprojektowano w taki sposób by stworzyć atrakcyjną przestrzeń coworkingową pozwalającą na wgląd w przestrzeń hallu oraz wygodną pracę przy kawie zakupionej w znajdującej się w nim kawiarni. Z tej strony obiektu znajduje się przestronny taras, który stanowi drugorzędne wejście do budynku. Jednocześnie stanowi zewnętrzne powiększenie holu głównego i miejsce spotkań z widokiem na park.