Chamber of secrets

Program

Public | pavilion

Location

Warsaw | Poland

Status

 Competition | 2020

Client

 Geberit | Koło

Project team

Klaudia Gołaszewska

Marek Grodzicki

Kinga Grzybowska

Michał Hondo

Kuba Wójtowicz

Filip Zieliński

Awards

Honorable Mention

ENG
Designing in one of the most valuable classicist palace and garden complexes in Poland is a challenge that requires great responsibility and respect for the genius loci of the place. A space in which many outstanding architects over the years created priceless works of architecture, art and landscape, requires an appropriate balance between respect for the historic fabric and fresh contemporary architecture of our generation.

Idea
Can architecture travel in time? Can a modern interior still be classic? The „Chamber of Secrets” is an attempt to answer these questions. When designing a new building in „the happiest place in Warsaw”, we literally and figuratively cut out a fragment of the palace interior, re-interpreting the features of that era. The pavilion is supposed to surprise its users. It reminds us that rhythm, proportions and simplicity of forms are a recipe for good architecture.

The pavilion is a modern interpretation of the architecture of the Łazienki Królewski complex. The outer walls take on a metaphorical character – they become a mirror reflecting the surrounding vegetation, emphasizing and multiplying its landscape values. This way the park itself becomes the exterior facade of the building. It will show its attractiveness not only during the periods of golden Polish autumn, but throughout the year, representing the passing of the seasons.

Significant elements such as the entrance door and the information point window are designed as arched forms attracting passers-by. The most powerful architectural expression is the interior of the pavilion, which is inspired by the architectural works of the park. The individual rooms are connected by an enfilade corridor dominated by rhythmically arranged arches. On its opposite sides there are mirrors that optically extend the interior, giving the impression of an endless space extending far beyond the horizon. In its modern character, it refers to the historic interiors of Renaissance chambers in the Ujazdowski Castle and the surrounding buildings. Their calm, rhythmic character emphasizes elegance and shows the importance of the place.

 

PL

Projektowanie w przestrzeni jednego z najcenniejszych w Polsce klasycystycznych zespołów pałacowo-ogrodowych jest wyzwaniem wymagającym dużej odpowiedzialności i poszanowania dla genius loci. Przestrzeń, w której wielu znakomitych architektów na przestrzeni lat tworzyło bezcenne dzieła architektury i krajobrazu, wymaga zastosowania odpowiedniego balansu między szacunkiem dla zabytkowej tkanki a stworzeniem świeżej, współczesnej architektury naszego pokolenia.

Idea
Czy architektura może przenosić w czasie? Czy nowoczesne wnętrze może nadal być klasyczne ? “Komnata tajemnic” jest próbą odpowiedzi na te pytania. Projektując nową tkankę w “najszczęśliwszym miejscu w Warszawie” dosłownie i w przenośni wycięliśmy fragment pałacowego wnętrza, na nowo interpretując cechy epoki. Pawilon ma zaskakiwać odbiorcę oraz stanowić przykład tego, że rytm, proporcje oraz prostota form są receptą na dobrą architekturę.

Pawilon jest symbolicznym fragmentem pałacowego wnętrza. Umieszczony przy północnym wejściu do Łazienek Królewskich stanowi nowoczesną interpretację architektury łazienek królewskich. Ściany zewnętrzne przybierają metaforyczny charakter – stają się zwierciadłem odbijającym okoliczną roślinność, podkreślając i mnożąc jej walory krajobrazowe. W ten sposób zewnętrzną fasadą budynku staje się sam park. Zgodnie z zasadą minimalnej ingerencji, zabieg ten umożliwia wtopienie pawilonu w zieleń i subtelne ulokowanie nowej architektury w historycznej tkance.

Forma
Czysta w swojej formie, minimalistyczna bryła pawilonu nawiązuje do zasad, którymi kierowano się podczas projektowania Łazienek. Sześcienny pawilon staje się instalacją, detalem parku nawiązującym jednocześnie do przeszłości i teraźniejszości. Istotne elementy jak drzwi wejściowe i okno punktu informacyjnego zaprojektowano jako łukowe formy skupiające uwagę przechodniów. Refleksyjność formy podkreśla jej niematerialny charakter oraz relację z otoczeniem. Swoją atrakcyjność będzie przejawiać nie tylko w czasie okresów złotej polskiej jesieni, lecz przez cały rok, będąc obrazem przemijania pór roku.

Wnętrze
Najmocniejszym wyrazem architektonicznym jest wnętrze pawilonu, które inspirowane jest motywami pojawiającymi się w dziełach architektonicznych na terenie parku. W Łazienkach Królewskich zaprojektowanych w stylu klasycystycznym dominują łagodne i dostojne kształty a ich rokokowe wnętrza obfitują w bogaty detal. Głównym założeniem było, aby użytkownicy wchodzący do wnętrza pawilonu doświadczali zmiennych emocji. Początkowo wszechobecna, odbijająca się w fasadzie zieleń zostaje zastąpiona jasnym i minimalistycznym wnętrzem wykonanym z polerowanego betonu.

Poszczególne pomieszczenia spaja amfiladowy korytarz, w którym dominują rytmicznie rozmieszczone otwory łukowe. Po jego przeciwległych stronach umieszczone są lustra, które wydłużają optycznie wnętrze dając wrażenie bezkresnej przestrzeni rozciągającej się daleko poza zasięg widzenia. W swoim nowoczesnym charakterze nawiązuje do zabytkowych wnętrz renesansowych komnat mieszczących się w Zamku Ujazdowskim i okolicznych budynkach. Ich spokojny, rytmiczny charakter podkreśla elegancję i ukazuje rangę miejsca.

Technologia wykonania
Toaleta została zaprojektowana z myślą o projektowaniu uniwersalnym. Obniżona wysokość jednej z umywalek umożliwia wygodne korzystanie z nich przez dzieci. Prosty, kubiczny kształt toalety minimalizuje powstawanie niechcianych mostków cieplnych, poprawiając właściwości termiczne zmniejszające straty energii.

Wysokość obiektu odnosi się do sąsiadującego z nim ermitaża- 3.5m do wysokości gzymsu, co pozwala na zachowanie odpowiedniej grubości stropu dla zielonego dachu ekstensywnego. Przewidziano miejsce na zbiornik zbierający wodę deszczową z powierzchni dachu oraz na szarą wodę pochodzącą z umywalek. Instalacje wewnątrz budynku umożliwią na ponowne wykorzystanie jej przy spłukiwaniu wody w toaletach. W obiekcie przewidziane jest zastosowanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED.