Dortmund Module

Program

Residential

Location

Dortmund | Germany

Status

 In process | 2019

Client

 Private

Project team KXM

Klaudia Gołaszewska

Marek Grodzicki

Kinga Grzybowska

Michał Hondo

ENG

Idea
Dortmund Module is a project of a model multi-family residential building, composed entirely of prefabricated units.
The concept explores the profitability of using this type of technology in the context of the limited space for development and the functional requirements imposed by the standards of social housing in Germany.
The developed typology of units provides a flexible possibility of arranging apartments of various sizes, with still high repeatability of modules.

PL

Idea
Dortmund Module to projekt modelowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, złożnego w całości z prefabrykowanych jednostek.
Koncepcja eksploruje opłacalność zastosowania tego typu technologii w kontekście ogranicznej przestrzeni pod zabudowę oraz wymagań funkcjonalnych narzuconych przez standardy mieszkalnictwa socjalnego w Niemczech.
Opracowana typologia jednostek zapewnia elastyczną możliwość aranżacji różnej wielkości mieszkań, przy jednocześnie wysokiej powtarzalności modułów.