MTP - Concrodia House

Program

Residential | Public

Location

Poznan | Poland

Status

Concept | 2019

Client

MTP | Competition

Project team KXM

Klaudia Gołaszewska

Awards

I prize of „XXIX edition Moja Wielkoplska” gived by president of Poznan Jacek Jaśkowiak, BUDMA 2020

II plance in Skyline Challange Competition

IDEA – kompozycja ściany zachodniej

Pomysł opiera się na podziale terenu na 2 części: MTP oraz strefę publiczną. Podział stref dokonał się naturalnie, dzięki wykorzystaniu istniejącej rzeźby terenu. Przewyższenie na terenie MTP posłużyło jako naturalna bariera pomiędzy częścią prywatną i publiczną. Umożliwia to subtelny sposób wydzielenia terenu w celu stworzenia zamkniętej strefy płatnej podczas wybranych eventów. Część która znajduje się poniżej od wejścia południowego po Plac Concordii będzie otwarta dla użytku publicznego.

Główną ideą całego założenia a zarazem zabiegiem urbanistycznym jest wprowadzenie zielonej rzeki – parku łączącego poszczególne funkcje strefy MTP w spójną kompozycję architektoniczną. Zabieg ten pozwolił na funkcjonalne połączenie całości założenia tworząc zielony obszar rekreacyjny. Szczególną uwagę zwrócono na kompozycje skyline`u Poznania. Kompozycja ściany zachodniej została zaprojektowana tak, aby zabudowa stopniowo zwiększała swoją wysokość by dotrzeć do kulminacyjnego momentu- Placu Concordii- górującego nad resztą miasta.

Założenia zrównoważonego rozwoju

Głównymi inspiracjami, którymi kierowano się przy projektowaniu obszaru targów były udane realizacje na świecie, a w szczególności zlokalizowane na południowym Manhattanie High Line i Hudson Yards. Jest to doskonały przykład przebudowy i adaptacji starych terenów na biznesową dzielnicę mieszkalną. Projektując tak duży teren urbanistyczny należy świadomie dobierać narzędzia i strategie, aby stworzona przestrzeń była nie tylko reprezentatywna dla miasta, ale przede wszystkim funkcjonalna i przyjazna dla społeczności.

Jedną z podstawowych strategii projektowania zrównoważonego jest ponowne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury. Zabytkowe budynki rewitalizuje się i adaptuje do nowych potrzeb. Z tego tytułu kładzie się nacisk na zachowanie dużej części pawilonów zmieniając ich funkcje i sposób użytkowania wraz z dostosowaniem ich do obecnych standardów budowlanych i użytkowych.

Kolejnym z przyjętych założeń było zaprojektowanie możliwie największej ilości przestrzeni zielonych mających na celu stworzenie przyjaznych dla mieszkańców terenów rekreacyjnych, wkomponowanych w poszczególne funkcje pawilonów. Ma to za zadanie tchnięcie życia w pustą przestrzeń targów oraz zachęcenie do korzystania z terenów MTP. Ponadto projektowana zieleń byłaby jednym z pierwszych kroków długofalowej strategii walki z zanieczyszczeniem powietrza. Nowe budynki i wysokościowce projektowane są z myślą o kreowaniu dodatkowych obszarów zieleni wykorzystujących