Woodie House

Program

Residential | Housing

Location

Koszalin | Poland

Status

In Build | 2020

Client

 Private

Project team KXM

Klaudia Gołaszewska

Marek Grodzicki

Kinga Grzybowska

Michał Hondo

ENG

Nowadays, more and more people are looking for an escape from the hustle and bustle of the city. They want to find peace and harmony in the surrounding space and live outside the city among greenery and nature. We spend more and more time indoors, so an important element is not only what we see from the building, but also what materials the place where we live is made of.

Idea
House in Lubiatów is a concept of a house for a family of 6 on the border of a nature reserve. The building is situated on a green hill surrounded by lots of trees. The topography of the area made it possible to expose the body of the building towards the southwest. The most important part of the building – the terrace – provides a spectacular view of the landscape. The arrangement of bedrooms and living rooms ensures direct contact with nature.

Technology
The main requirement is to construct the facility from natural materials to reduce the negative impact on the environment. The proposal is to build a house in the technology of glued laminated timber. The structure of the building is made of solid laminated timber CLT (Cross Laminated Timber) walls. CLT panels are made of spruce lamellas, which are arranged alternately in layers rotated by 90 degrees. CLT wood is used for load-bearing walls, partition walls and the ceiling above the ground floor. This technology allows to obtain the necessary load-bearing capacity and provides appropriate fire protection conditions – creating a safe and fully wooden structure.

One of the many advantages of building objects in CLT technology is the visual effect achieved in the building. The inner surface of the walls is ready-made of natural wood, so they do not require any additional finishing work. A house designed in this technology can be built in 4 days.

 

PL

Dom na wzgórzu
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób poszukuje ucieczki od zgiełku miasta, chcąc odnaleźć spokój i harmonię w otaczającej ich przestrzeni. Jednym z proponowanych rozwiązań jest poszukiwanie terenów pozamiejskich wśród zieleni i środowiska naturalnego. Równocześnie wraz ze wzrostem naszej świadomości i czasu jaki spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach istotnym elementem staje się nie tylko to co widzimy z budynku, ale również to z jakich materiałów zbudowane jest miejsce w którym żyjemy.  

Idea
Dom w Lubiatowie to koncepcja projektu domu dla 6 osobowej rodziny na działce zlokalizowanej na pograniczu rezerwatu przyrody. Obiekt posadowiony jest na wzniesieniu otoczonym bogatym drzewostanem. Nietypową rzeźbę terenu wykorzystano tak, aby wyeksponować bryłę budynku oraz skierować ją w kierunku południowego zachodu, dzięki czemu najważniejsza część budynku – taras otwiera się na malowniczy rezerwat przyrody. Zabieg ten pozwolił na rozmieszczenie sypialni oraz pomieszczeń dziennych tak, aby miały bezpośredni kontakt z zielonymi przestrzeniami gwarantując dostęp do środowiska naturalnego.

Technologia 
Główną ideą domu w Lubiatowie jest realizacja obiektu z materiałów naturalnych. Propozycją jest zbudowanie domu w technologii drewna klejonego. Konstrukcję budynku stanowią ściany z litego drewna klejonego warstwowo CLT (Cross Laminated Timber). Panele CLT produkowane są z lameli świerkowych, które układane są naprzemiennie w warstwy obracane o 90 stopni. Drewno CLT wykorzystuje się do ścian nośnych, działowych oraz stropu nad parterem. Technologia ta pozwala na uzyskanie niezbędnej nośności oraz zapewnia odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej – tworząc bezpieczną i w pełni drewnianą konstrukcję. 

Jedną z wielu zalet budowania obiektów w technologii CLT jest efekt wizualny uzyskany w budynku. Wewnętrzna powierzchnia stawianych ścian wykończona jest na gotowo z naturalnego drewna, dzięki czemu nie wymagają one żadnej dodatkowej pracy wykończeniowej tym samym skracając czas budowy. Dom zaprojektowany w tej technologii można postawić w 4 dni.